Paramedisch Oncologisch Netwerk Zoetermeer (PONZ) is een multidisciplinair samenwerkingsverband met als aandachtsgebied oncologie.

PONZ geeft zorg op maat aan mensen met kanker en/of de gevolgen hiervan. Deze zorg wordt geleverd door deskundige, gecertificeerde en ervaren paramedische therapeuten conform de opgestelde richtlijnen.
Oncologische patienten die specialistische hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met een van, op deze website vermelde, PONZ-leden.

PONZ is tot stand gekomen in samenwerking met:
Integraal Kankercentrum Nederland
Lange Land Ziekenhuis afdeling Fysiotherapie (oncologie)

Offline Website Builder